Community Events

We believe in giving back to the community. We offer these community outreach talks open to the public to bring awareness and attention to these key topics impacting the Maltese population.

Previous Mellieha Local Council Talks

FREE Wellness Talks by US trained Melissa Poplaski, in collaboration with Mellieha Local Council.
Reservations: Call Marvic De Bono on 21521333.
Talk Location: Mellieha Local Council Building
Cost: FREE and open to the public of all ages

3 October 2020 – How Posture Impacts Your Health: Learn what healthy posture looks and feels like in your own body. Discover key movements to help you stand tall and reduce your pain cycles.

10 October 2020 – Happy Joints: Learn about the importance of Pre/Post surgery care. Discover natural homeopathic methods to reduce inflammation and movements to reduce stiffness at the joints.

17 October 2020 – Scoliosis: Uncover common myths about Scoliosis and discuss non-surgical approaches to help patients with scoliosis.

24 October 2020 – Stronger Bones for Osteoporosis/Osteopenia: Uncover common myths about Osteoporosis/Osteopenia and discuss non-surgical approaches to help patients with these conditions. Get nutritional tips & recipes.

31 October 2020 – Mental Health & Wellbeing: Get movement tips on how to calm your nervous system down. Experience a short meditation practice to feel the power of daily meditation.

If you would like us to come and speak to your community please contact us.

Taħdidiet

Taħdidiet b’xejn dwajr is-saħħa ħolistika b’kollaborazzjoni mal-kunsill lokali tal-Mellieħa
Tmexxi: Melissa Poplaski (mħarrġa l-Amerika)
Post: Kunsill Lokali Mellieħa
Irriserva post billi ċċempel lil Marvic De Bono fuq 21521333
Ħlas: B’xejn għall-etajiet kollha

3 t’October 2020 – Kif il-pożizzjoni tagħna taffetwalna saħħitna: Nitgħallmu x’inhi qagħda tajba u kif tħossok meta jkollok qagħda/pożizjoni tajba. Niskopru kif intejjbu l-pożizzjoini tagħna biex innaqqsu l-uġiegħ fid-dahar.

10 t’October 2020 -Ġogi b’saħħithom: Nitgħallmu dwar l-importanza tal-kura kemm qabel kif ukoll wara operazzjoni. Niskopru metodi naturali (metodi omjopatiċi) kif innaqqsu l-infjammazzjoni, kif ukoll metodi kif inrattbu l-ġogi.

17 t’October 2020 – Scoliosis: x’inhu veru u x’inhu qlajja dwar l-iskoljożi? Niddiskutu metodi alternattivi apparti l-operazzjonijet biex ngħinu lil dawk li għandhom l-iskoljożi.

24 t’ October 2020 – Għadam b’saħħtu – L-ostjoporożi u l-ostjopinja: Niddiskutu qlajjiet komuni dwar l-ostjoporożi u l-ostjopinja u nħarsu ħarsa lejn metodi alternattivi apparti l-operazzjonijiet biex ngħinu lil dawk li għandhom dawn il-kundizzjonijiet. Nitgħallmu wkoll x’nistgħu nieklu għal saħħa aħjar jekk ikollna dawn il-kundizzjoinjiet.

31 t’ October 2020 – Is-Saħħa Mentali u dik ħolistika: Nitgħallmu movimenti fiżiki biex nikkalmaw u nirrilassaw. Jkollna l-opportunita’ biex nimmeditaw ftit flimkien.

Jekk tixtiequ li nigu nkellmukom fil-komunita’ taghkom jekk jogħġobkom ikkuntatjawna.